Navigation Panel

Po ile sprzedać energię firmie - Projekcja profilu

Po to, by precyzyjnie określić cenę energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego, trzeba znać projekcję jego wolumenu zużycia. Taką projekcję można uzyskać różnymi metodami. W tym poście opiszę wariant metody algebraicznej, której użyłem w poprzednim artykule do obliczenia projekcji cen. Projekcja wolumenu powinna odzwierciedlać kształt właściwy grupie odbiorców, do której należy klient, cykle – roczny, tygodniowy i dobowy (przedstawione powyżej), a także z reguły niższe zużycie w święta i dni okołoświąteczne oraz mieć oparcie w danych pomiarowych.

Dobowo-godzinowa projekcja wolumenu energii elektrycznej dla przyszłego okresu dostawy najczęściej opiera się na zaobserwowanym w przeszłości dobowo-godzinowym zużyciu. Jeśli mamy taki historyczny profil co najmniej dla jednego roku, wtedy projekcję na okres przyszły możemy utworzyć stosując np. uśrednianie roczne oraz tygodniowe (ew. miesięczne) dla zdefiniowanych typów dni i godzin doby. Opis tego uśredniania zawarłem w sekcji „Kształt krzywej” w artykule dot. projekcji struktury cen.

Projekcja profilu, która powstanie w wyniku takiego uśredniania, będzie – podobnie jak struktura cen – odzwierciedlać cykle (roczny, tygodniowy i dobowy) oraz z reguły zmniejszone zużycie w święta i dniach okołoświątecznych, jeśli dane historyczne to potwierdzają. Sumę dobowo-godzinowych zużyć można sprowadzić do zakontraktowanego wolumenu dostawy dość łatwo przez przemnożenie każdej wartości projekcji przez pewną liczbę lub przez dodanie do każdej wartości projekcji pewnej liczby.

Co jednak, jeśli nie dysponujemy pomiarami dobowo-godzinowymi? Wtedy najlepiej użyjmy profilu dla branży, do której należy odbiorca (np. kino, centrum handlowe, mleczarnia, biurowiec). Jeśli i takich danych nie posiadamy, możemy użyć jednego ze standardowych profili publikowanych przez operatorów sieci dystrybucyjnych. Jeśli układy pomiarowe umożliwiają pomiar w strefach, profile takie dostosowujemy uwzględniając wartości w strefach na podstawie wystawionych faktur w ujęciu rocznym lub miesięcznym. Proporcje wolumenów w strefach mogą być wtedy zmienione w taki sposób, by odpowiadały proporcjom zaobserwowanym w przeszłości.

W przypadku zaś grupy zakupowej, tj. gdy ma być podana tylko jedna oferta dla wielu podmiotów o różnych charakterystykach zużyć, projekcje wolumenów dodaje się w takich proporcjach, w jakich składają się na grupę zakupową. Oczywiście, profil zużycia każdego podmiotu może być dostosowany na podstawie przeszłych pomiarów zanim zostanie dodany do grupy.

Zachęcam do pozostawiania komentarzy oraz zapraszam do kontaktu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza