Navigation Panel

REMITy elektrowni - jakie godziny publikacji?


Czy regularnie sprawdzasz raporty REMIT na stronach elektrowni? Chcesz wiedzieć, w jakich godzinach doby możesz spodziewać się ich utworzenia? Jeśli tak, powyższe wykresy i płynące z nich spostrzeżenia pomogą Ci w Twojej pracy.

Raporty REMIT publikowane przez wytwórców energii zawierają cenne dane na temat dostępności jednostek wytwórczych. Innymi słowy, odzwierciedlają one dostępny wolumen podaży energii elektrycznej w systemie. Są to informacje „z pierwszej ręki”, więc mają kluczowy wpływ na poziom cen energii, szczególnie na rynku dnia następnego, bieżącym i bilansującym.

Źródła danych

Powyższe wykresy zawierają informacje na temat czasów publikacji raportów REMIT dla ośmiu wybranych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną na terenie Polski, publikujących dane o niedostępności jednostek wytwórczych bezpośrednio na swoich stronach internetowych. Za moment publikacji przyjęto czas podany przez dostawcę danych, oznaczający czas wygenerowania danego raportu o niedostępności.
 • Enea Wytwarzanie sp z o o: 2 562 publikacje od 2015-10-08 do 2017-02-10 (https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/remit) 
 • Energa Wytwarzanie S A: 1 614 publikacji od 2012-10-01 do 2017-02-10 (http://www.energaostroleka.pl/1558.xml)
 • Engie Energia Polska S A (d. GDF Suez): 800 publikacji od 2012-04-02 do 2017-02-04 (http://transparency.engie.com)
 • PKN Orlen S A: 625 publikacji od 2016-08-23 do 2017-01-25 (http://remit.orlen.pl/)
 • ZE PAK SA: 3 022 publikacje od 2012-02-09 do 2017-02-10 (http://zepak.com.pl/en/about-us/remit.html)
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S A: 7 149 publikacji od 2016-05-05 do 2017-02-10 (http://remit.gkpge.pl/#/all/events/energy)
 • PGNiG Termika S A: 146 publikacji od 2016-06-03 do 2017-02-02 (http://www.termika.pgnig.pl/node/562)
 • Tauron Polska Energia S A: 3 969 publikacji od 2013-06-06 do 2017-02-10 (http://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/REMITi/Strony/start.aspx)


Co jest na wykresach?

Niebieskimi krzywymi przedstawiono poglądowo prawdopodobieństwa publikacji raportów REMIT w ciągu kolejnych godzin doby. Krzywe te, to w istocie łamane o szerokości binu (przedziału) równej jednej godzinie doby. Pionowymi pomarańczowymi liniami zaznaczono średnie czasy publikacji raportów.

Spostrzeżenia

Wykresy prawdopodobieństwa publikacji raportów REMIT są różne dla poszczególnych wytwórców. Dla jednych są one dość wyraźnie skupione wokół ustalonych godzin (Enea, Energa, PAK oraz częściowo GDF i PGE), dla innych nie sposób zaobserwować takiej prawidłowości (Orlen, PGNiG, Tauron). Miarą takiego skupienia może być np. rozstęp ćwiartkowy (IQR), definiowany jako różnica pomiędzy trzecim a pierwszym kwartylem, zawierający z definicji 50% obserwacji. I tak:
 • Enea ma bardzo skupione publikacje – dla niej IQR to przedział obejmujący zaledwie 8 minut pomiędzy 08:29 a 08:37, zaś pomiędzy 09:00 a 07:00 kolejnego dnia występuje tylko ok. 14% publikacji;
 • Energa, podobnie jak Enea, także publikuje przestoje o ustalonej porze – dla niej IQR to 21 minut pomiędzy 07:07 a 07:28; pomiędzy 08:00 a 06:00 kolejnego dnia występuje tylko ok. 22% publikacji;
 • PAK także publikuje dość regularnie, jeśli chodzi o moment pojawienia się raportów w ciągu kolejnych godzin doby, jednak dla niego IQR to już 3 godz. 14 minut pomiędzy 06:23 a 09:37; najwięcej, tj. ok. 26% publikacji, przypada pomiędzy 07:00 a 08:00;
 • GDF ma niezbyt wyraźne maksimum prawdopodobieństwa publikacji pomiędzy 09:00 a 10:00 (ok. 13% publikacji); dla niego IQR to już 1/3 doby, tj. wynosi 8 godz. 9 minut pomiędzy 08:03 a 16:12;
 • PGE posiada dwa maksima publikacji, dlatego IQR nie jest tu adekwatną miarą skupienia; aż 24% publikacji przypada pomiędzy 00:00 a 01:00 (pierwsze wyraźne maksimum), zaś pomiędzy 09:00 a 10:00 (tj. w drugim niewyraźnym maksimum) przypada ok. 11% publikacji;
 • Tauron publikuje dość jednorodnie w ciągu doby – pomiędzy 06:00 a 16:00 przypada ok. 89% obserwacji, bez jednego wyraźnego maksimum; IQR wynosi tu 4 godz. 43 minuty pomiędzy 08:09 a 12:52;
 • Orlen i PGNiG nie mają jednego wyraźnego maksimum publikacji raportów, innymi słowy, istnieje dla nich dość stałe prawdopodobieństwo publikacji raportu w ciągu kolejnych godzin doby; być może w przypadku większej liczby obserwacji można by wysnuć dla nich bardziej precyzyjne wnioski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza