Navigation Panel

Po ile sprzedać energię firmie? - Wprowadzenie


Jak powstają ceny ofertowe energii elektrycznej? Z mojego doświadczenia wynika, że ekspertów i materiałów na ten temat jest mało, a wymiana wiedzy – znikoma. Dlatego postanowiłem napisać cykl artykułów poświęconych wyznaczaniu cen energii dla przedsiębiorstw. Jeśli na co dzień przygotowujesz cenniki lub oferty, albo je porównujesz, by wybrać najkorzystniejszą, ten materiał może okazać się pomocny. Dzięki niemu poznasz obecnie stosowaną praktykę, która gwarantuje, że finalna wycena odpowiada rynkowym realiom i profilowi odbiorcy.

Na cenę ofertową składają się m.in.:

  • koszt zabezpieczenia dostawy (koszt tzw. czarnej energii),
  • premie z tytułu: certyfikatów, ryzyk, terminów rozliczeń, marży,
  • stawki dystrybucyjne i przesyłowe.
W tym artykule skupię się jedynie na głównej idei wyznaczania kosztu zabezpieczenia. Pozostałe koszty zw. m.in. z koncesją, dostępem do rynku, gwarancjami czy narzędziami informatycznymi nie są przedmiotem tego artykułu.

Jako że podstawą do rozliczeń w Polsce jest godzinowy rynek natychmiastowy, zabezpieczenie powinno dotyczyć pozycji godzinowych w całym okresie dostawy.


Do zilustrowania pięciu kroków algorytmu posłużę się tytułowym wykresem, który rozbiję na czynniki pierwsze. Wykres jest uproszczony, gdyż obejmuje tylko 24 godziny dostawy, a np. w całym 2020 roku są ich aż 8784.



1. Projekcja profilu

Generujemy godzinową projekcję profilu, czyli oczekiwane wolumeny zużyć – niebieska krzywa na tylnej ścianie wykresu – na podstawie danych o kliencie (branża, dane z faktur, całkowity wolumen dostawy).



2. Struktura terminowa cen

Generujemy strukturę terminową cen, czyli przyszłe godzinowe ceny energii na rynku natychmiastowym – niebieska krzywa na dolnej ścianie wykresu – na podstawie dotychczasowych cen na rynku natychmiastowym (kształt krzywej) oraz aktualnych cen na rynku terminowym dla kontraktów rocznych, kwartalnych i miesięcznych (poziom krzywej).



3. Pozycja

Wyznaczamy tzw. pozycję, tj. godzinowe iloczyny wolumenów i cen – niebieskie prostopadłościany na wykresie.



4. Produkty zabezpieczające

Dobieramy tak wolumeny terminowych produktów zabezpieczających, by ich łączna pozycja – tj. suma objętości pomarańczowych prostopadłościanów – zrównała się z łączną pozycją zabezpieczaną – tj. była równa sumie objętości niebieskich prostopadłościanów.
Na wykresie są dwa pomarańczowe prostopadłościany – jeden dla pasma i jeden dla szczytu (w Polsce szczyt trwa od 8:00 do 22:00 w dni robocze), ale ich liczba może być inna i zależy od tego, jakie produkty są dostępne na rynku i czy opłaca się je kupić. 

5. Koszt zabezpieczenia

Na końcu wyznaczamy koszt zabezpieczenia, czyli obliczamy sumę objętości pomarańczowych prostopadłościanów na wykresie i dzielimy ją przez całkowity wolumen dostawy.


Powyższy algorytm można uprościć tak, by zabezpieczać tylko wolumen zamiast pozycji – wtedy nie ma konieczności generowania struktury terminowej cen. Istnieje jednak ryzyko, że na skutek niekorzystnej korelacji ceny i wolumenu zużycia produkty zabezpieczające nie będą dobrane optymalnie. Jeśli na przykład klient zużyje więcej energii w drugim półroczu niż w pierwszym, a w drugim spodziewamy się wyższych cen niż w pierwszym, to przy zabezpieczeniu jedynie rocznym produktem pasmowym, nadwyżka otrzymana w pierwszym półroczu nie zrekompensuje straty w drugim. Ryzyko to nie jest warte ponoszenia, jeśli struktura terminowa cen jest generowana regularnie np. w celu obliczania wartości całego portfela sprzedaży.

Warto wyznaczać wyceny z uwzględnieniem efektu portfela, np. jako różnicę pomiędzy wartością zabezpieczenia dla całego portfela łącznie z klientem, a wartością zabezpieczenia portfela bez uwzględniania tego klienta. Sprawdza się to szczególnie przy wyznaczaniu narzutów z tytułu ryzyk na poziomie całego portfela.

Oczywiście, procesy wyznaczania cen ofertowych powinny być zautomatyzowane, aby zapewnić:

  • szybką reakcję na potrzebę sporządzenia wyceny,
  • pewność, że do obliczeń nie wkradnie się błąd,
  • audyt procesu wyceny i zgodność z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi.


W przypadku pytań czy spostrzeżeń, serdecznie zapraszamy do kontaktu i do pozostawiania komentarzy. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza