Navigation Panel

Plany PSE - godziny publikacji?


Korzystasz z planów KSE? Często odświeżasz stronę PSE w poszukiwaniu nowych danych? Jeśli tak, to powyższe wykresy ułatwią Ci zadanie!

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) publikują wiele dokumentów nt. pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w Polsce. Te, tworzone w trybie dziennym, są generowane i dostarczane zwykle o ustalonych porach doby. Niestety, nie wiadomo dokładnie kiedy, bo ich czasy utworzenia i publikacji zmieniają się z dnia na dzień.

Powyższe wykresy obrazują czasy utworzenia czterech wybranych planów:
  • BPKD (bieżącego planu koordynacyjnego dobowego) dotyczącego bieżącej i kolejnej doby handlowej (d+0 ÷ d+1), publikowanego średnio ok. 50 razy w ciągu całej doby,
  • PKD (planu koordynacyjnego dobowego) zawierającego informacje o przyszłej dobie handlowej (d+1), publikowanego raz na dobę,
  • WPKD (wstępnego planu koordynacyjnego dobowego) mieszczącego wielkości nt. następnej doby handlowej (d+2), publikowanego raz na dobę,
  • BTHD (bilansu techniczno-handlowego dobowego) odnoszącego się do okresu kolejnych siedmiu dób handlowych (d+3 ÷ d+10), publikowanego także raz na dobę.
Niebieskie krzywe na wykresach przedstawiają prawdopodobieństwo wygenerowania planów w ustalonym czasie doby, a pionowe, kropkowane – oznaczają średnie z tych czasów. Czasy utworzenia zostały pobrane bezpośrednio z nazw plików i nie są równoważne z czasami publikacji planów na stronie www.

Czasy rzeczywistej publikacji planów na stronie www – zaznaczone ciągłymi pionowymi liniami – są późniejsze od czasów generacji plików średnio o 10-11 minut. To właśnie je warto wziąć pod uwagę, gdy sprawdza się, czy dany plan został już zamieszczony na stronie www czy nie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza